Kültürel Miras-Dinler Tarihi, Dil ve İnanç Turizmi
Kültürel Miras-Gastronomi Turizmi ve Mutfak Sanatları
Geleneksel El Sanatları ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Kültür Miras-Tarihi-Politikaları-Toplum ve Turizm
Kültürel Miras-Çevre ve Turizm
Kültürel Miras Yönetimi ve Tanıtımı/İletişimi
Kültürel Miras/Kültürel Bellek ve Arşiv Uygulamaları
Kültürel Miras ve Turist Rehberliği
Kültürel Varlıklar ve Ürün Çeşitlendirmesi
İbni Sina-Sağlık Kültürü-Turizmi ve Beslenme
Somut Olmayan Kültürel Miras (Yaşayan Miras ve Turizm)
Turizm Pazarlaması ve İşletmesi
Kültürel Miras ve Şehir Türleri
İpek Yolunda Kültür, Sanat ve Ticaret
Türk-İslam Dünyasında Kültürel Miras ve Turizm
Hukuk Kültürü ve Turizm
Eğitim, Kültür ve Turizm