Kongre Bildiriler Kitabı:

Kongre bildiriler kitabı, özet veya tam metinleri içeren e-kitap olarak yayınlanacaktır. Kitap, 30 Kasım 2018 tarihine kadar yayımlanması planlanmaktadır.

Dergilerde Yayın:

Kongre Bilim Kurulu Üyelerinden oluşturulacak bir kurul tarafından seçilecek bildirilerin makale olarak yayımlanması konusundaki bilgi aşağıdaki gibidir;

  • Çatalhöyük – International Journal of  Tourism and Social Research
  • The Pursuit of History –  International Periodical for History and Social Research